Vad betyder OneDrive-ikonerna?

Microsoft beskriver på följande sida vad de olika Onedrive ikonerna på dina filer betyder: Vad betyder OneDrive-ikonerna?

Den här artikeln hjälpte mig!