Programvara

Sitelicenser

EndNote- referenshanteringsprogram

Matlab - numeriska beräkningar och simuleringar

Tortalk - Talsyntes

Nvivo - analysverktygen inom kvalitativa data

Affinity – Publisher Photo Designer

Stava Rex och SpellRight

Installation

Du installerar via Företagsportalen / Company Portal https://faq.du.se/kb/installera-programvara

Matlab, installera via http://matlab.du.se/

Vad är en Sitelicens

Om en program används av fler personer kan en Sitelicens köpas in. Kontakta alltid IT-avdelning om ni ha intresse av att skaffa en Sitelicens. En sitelicens innebär att programmet kan installeras på flera datorer, även på din privata dator se längst ned på sidan. Studenter kan också installera programvaran.

Annan programvara

Behöver du någon annan programvara installerad på din dator eller har frågor kring programvara, kostnader eller licenser, kontakta oss.

För att få licensierad programvara inköpt och installerad på din dator behövs en rekvisition (Rekvisitionsblankett för teknisk utrustning.xls http://www-old.du.se/Intranat/Du-Jag/Om-Oss/Blanketter/) underskriven av din chef. Scanna den och skicka den till support@du.se

Installation på din privata dator

Programvaran får inte användas i kommersiellt syfte. Högskolan Dalarna har i inte resurser för att ge support för installationer på privata datorer. https://www.du.se/sv/Utbildning/studieverktyg/studentlicenser/

Var den här artikeln till hjälp? Röster: 0
Artikelns detaljer:
Publicerat datum: 2020-08-25 09:00
Senast uppdaterad: 2021-06-17 11:07 (Björn Larsson)
Dela artikel: 
Författare: Petra Wiklund
Permalink: https://faq.du.se/kb/licens
staff-article | programvara | licens | site | programvaror |