Kan jag automatiskt vidarebefordra min studentmail till min privata e-postadress?

Nej, du kan inte automatiskt vidarebefordra din mail till en annan e-postadress.

Högskolan vill säkerställa att kommunikationen med dig som student fungerar och att viktig e-post inte försvinner på vägen. Under en längre period har automatisk vidarebefordran av e-post till externa leverantörer till exempel Yahoo mail, Gmail, Hotmail och andra lärosäten fungerat allt sämre.

Du måste använda högskolans e-postsystem för att nå din studentmail (https://office.du.se). Du kan också använda applikationen Outlook, eller annat verktyg du föredrar.

Lägg till kontot i Outlook

Här läser du hur du lägger till ditt konto i Outlook: Lägg till ett extra e-postkonto i Outlook - faq.du.se

Den här artikeln hjälpte mig!