Hur lägger jag till ett extra mailkonto i Outlook (Windows)?

Outlook kan hantera flera e-post konton. Om du har behov av att hantera e-posten för två (eller fler) e-post konton kan du lägga till fler konton i din Outlook klient. Dessa konton behöver inte tillhöra samma domän.

 

 

FAQ Image

 

Klicka på menyvalet Arkiv

 

 

FAQ Image

Här kan du lägga till ett nytt e-post konto genom att klicka på "+ Lägg till konto"

 

 

FAQ Image

Skriv nu in e-post kontots e-postadress

 

 

FAQ Image

Nu får du logga in på konton. Utseendet på inloggningsbilden kan variera beroende på vilken domän kontot tillhör

 

 

 

FAQ Image

 

Om e-post kontot inte tillhör den organisation som äger datorn så väljer du här "Nej, logga endast in på den här appen"

 

 

 

 

FAQ Image

 

Nu är e-postkontot konfigurerat. Nu måste man starta om Outlook för att brevlådan skall dyka upp i Outlook

 

 

FAQ Image

 Nu finns det två e-postkonton i Outlook klienten

 

Den här artikeln hjälpte mig!