Varför får jag upp felmeddelandet "AADSTS90100" eller "AADSTS90019" när jag försöker logga in?

Om man har olika Microsoft konton, t.ex. ett privat Hotmail/Outlook-konto eller ett Microsoft 365 konto hos din arbetsgivare kan det ibland uppstå en konflikt mellan dessa konton, som gör att du inte kan logga in. Felmeddelande du får upp ser ungefär ut som nedan:

FAQ Image

Det kan stå: "AADSTS90100: login parameter is empty or not valid" eller "AADSTS90019: No tenant-identifying information found in either the request or implied by any provided credentials."

Detta problem går att lösa på olika sätt:

Metod 1
Det första du kan göra är att gå till https://office.microsoft.com och se om du då får en möjlighet byta till ditt @du.se konto.

Metod 2
Prova logga in med en annan webbläsare

Metod 3
Försök logga in i ett privat fönster. Hur man gör detta beror lite på vilken webbläsare du använder:

Metod 4
En del webbläsare erbjuder möjlighet att separera dina olika konton i olika profiler i din webbläsare. Hur man gör beror på vilken webbläsare du använder:

Den här artikeln hjälpte mig!